Sanat Standı Blog

Kaat'ı Sanatı

Yazar Mutlu Öztürk

Kat kelimesi Arapça kesme anlamına gelir. Bu kelimeden türeyen Kaat'ı, bir desenin veya yazı istifinin kâğıt veya deri gibi tabakalardan oyulmasıyla icra edilen bir süsleme sanatıdır. Bir kâğıt veya deri üzerindeki yazıyı, moti..

Telkari Sanatı

Yazar Mutlu Öztürk

Telkari Sanatı
Kısaca gümüş tel işleme sanatı anlamına gelen telkari ince tel haline dökülen gümüşün bükülmesiyle oluşturulan küçük motiflerin bir araya getirilmesi olarak tanınır. Tümüyle el işçiliğine dayalı bir ..

Minyatür Sanatı

Yazar Emre Alan

Minyatür Sanatı

Minyatür terimi, genel anlamıyla çok ince işlenmiş küçük boyutlu resimler ve bu türdeki resim sanatları için kullanılmaktadır. Minyatür kelimesin..

Ahşap Oymacılığı

Yazar Emre Alan

Ahşap oymacılığı nedir?

Ahşap oymacılığı, tahta levhaları istenilen şekilde kesip oymak şeklinde tanımlanabilir. Oymak tabiri bir yeri oyarak derinleştirmek veya kazımak manasına gelir. Ötede..

Ahşap'ın Detaylarına İnmek

Yazar Emre Alan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque tempus ante id dapibus consequat. Ut consectetur commodo p..

Doğadan Evlerimize

Yazar Emre Alan

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque tempus ante id dapibus consequat. Ut consectetur commodo pulvinar. Fusce dapibus neque p..

Ağaç Seçiminin Önemi

Yazar Emre Alan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque tempus ante id dapibus consequat. Ut consectetur commodo p..