Şartlar ve Koşullar

ŞARTLAR VE KOŞULLAR

KullanıcıSözleşmesi

1. Taraflar, Konu ve Kapsam

İşbu Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle sözleşme olarak anılacaktır), bu sitenin her türlü mülkiyet hakkı sahibi olan www.sanatstandi.com  site yönetimi ile (bundan böyle yönetim olarak anılacaktır) bu kişiler tarafından yönetilen www.sanatstandi.com internet adresinde (bundan böyle site olarak alınacaktır) sunulan hizmetlerden faydalanmak isteyen sanatçı sıfatına sahip gerçek veya tüzel kişi (bundan sonra üye, kullanıcı, sanatçı veya misafir olarak anılacaktır) arasında geçerli olup siteye üye olmak için gerekli hüküm ve şartları belirtmektedir.

Bu site de sunulan hizmetlerden bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde siteye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi İşbu Üyelik Sözleşmesi kurallarının tamamını okuduğunu, içeriğini anladığını, tüm hükümleri kabul ettiğini ve onayladığını beyan ve taahhüt eder.

Yönetim, Bu sözleşmede belirtilen koşulları kullanıcılar, sanatçı ve misafire herhangi bir kişiye ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir.  Yapılan her değişikliği site hizmetlerinden yararlanan ve siteye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır. Bahsi geçen değişikliklerde belirtilen hususlara uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Tanımlar

ÜYE : Siteye kayıtlı sanatçı ya da misafir

YÖNETİM: Sitenin işleyişinden sorumlu kişiler

SANATÇI: Sitenin sunduğu hizmetlerden yararlanmak sureti ile kullanıcılara yönelik olarak hukuken mülkiyetine sahip bulunduğu mal veya hizmetleri sergileyen kullanıcıdır

MİSAFİR: Sitenin sunduğu hizmetlerden yararlanmak sureti ile sanatçının sergilediği ürünleri inceleyen kullanıcıdır. Kayıtlı ya da kayıtsız olabilir.

SİTE: www.sanatstandi.com  isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi.

3. Ücretler

Siteye sanatçı veya misafir olarak üye olmak ücretsizdir.  Misafir veya sanatçı, site kullanımı için hiçbir ücret ödemez. Sanatçı ürün sergilemesi sonrası eserini beğenen kişiyle, bir fiyat üzerinden ya da başka bir bedelden dolayı eseri üzerinde anlaşırsa siteye-yönetime satıştan bir komisyon ücreti ödemez. Bu sebepten dolayı sanatçı ve misafir arasında oluşarak her türlü diyalog, etkileşim sanatçı ve misafir sorumluluğundadır.

Bu anlaşmayı kabul ederek kullanıcılar ( sanatçı-misafir), aralarında doğan her türlü yükümlülüğü ve/veya kanuni zorunlulukları yerine getireceklerini kabul ederler.

4. Kullanım ve Üyelik Şartları

SİTE ye üye olabilmek için, İşbu Sözleşmeyi kabul etmekle birlikte;

a) gerçek kişi üyeler 18 yaşından büyük olduğunu, 

b) bu sözleşmeyi yapabilmek için gereken fiil ehliyetine sahip olduğunu, 

c) tüzel kişi üyeler ise bu sözleşmenin yetkili kişiler tarafından kabul edildiğini ve tüzel kişi için bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan ederler. 

Üye ( sanatçı-misafir) bu sözleşmeyi kabul ederek sitede sağlanan hizmetleri kullanmada ve siteye girişinde doğabilecek her türlü sorumluluğu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Yönetim herhangi bir gerekçe göstermeye gerek duymadan geçici veya sürekli olarak üyeliğinizi geçersiz kılma, hizmet vermeyi kesme hakkına sahiptir.

Üyenin kendisine ait bilgileri koruma sorumluluğu üyenin kendisine aittir. Üye bu bilgilerini üçüncü şahıslara açıklayamaz. Açıkladığı takdirde doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.  Bilgilerinin üçüncü şahısların eline geçtiğini öğrenirse Yönetim'e bildirmek zorundadır. Yönetim bunun sonucu olarak kişinin üyeliğini geçici veya sürekli olarak kapatma hakkına sahiptir.

Üye siteye girebilmek için gerekli ekipmanı edinmekten kendisi sorumludur. 

5. Yönetimin Görev ve Sorumlulukları

a) Site, sanatçıların ürünlerini sergiledikleri ve misafirlerin ürünleri inceledikleri sanal bir platformdur. Yönetim, site aracılığı ile sadece bu platform yerinin sağlayıcısıdır. Misafir ve sanatçı arasındaki hiçbir işlemde, sitenin ya da yönetimin ayrıca taraf olduğu özel anlaşmalar hariç hukuki veya ticari hiçbir sorumluluğu yoktur.

b) Yönetim, kullanıcılara herhangi bir teminat vermez. Kullanıcı yorumları siteyi kullanan üyeler tarafından yazılan ilgili alışverişlere dair şahsi yorumlarıdır. Yönetim hiçbir şart altında kullanıcı referans bilgilerinin üyeler tarafından kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek maddi-manevi zararlardan sorumlu değildir.

c) Yönetim Hiçbir şart altında gerçekleşen etkileşime taraf değildir. Sergilenen eserlerin kalitesi, güvenilirliği, yasallığı, eserin tanıtımında kullanılan yazılı-görsel açıklamaların doğruluğu veya tamlığı yönetimi ya da siteyi bağlamaz. Sanatçı ve misafirin birbirine güvenme sorumluluğu kendi aralarındadır. Yönetim hiçbir şart altında eksik-yanlış bilgiden dolayı hiç bir isim veya gerekçe altında sorumlu tutulamaz.

d) Sergilenen eserlerle ilgili her türlü yasal sorumluluk sanatçıya aittir, yönetim site içerisinde sergilenen eserlerle ilgili hiçbir yükümlülüğe sahip değildir. İnceleme, alma işlemi ve ödeme şekli sanatçı ve misafirin kendi aralarında site üzerinden veya farklı ortamlardan konuşarak vardıkları anlaşmaya bağlıdır. Yönetim hiçbir şekilde bu anlaşmadan dolayı ortaya çıkabilecek maddi-manevi zararlardan sorumlu tutulamaz.

6. Kullanıcının Sorumlulukları

a) Kullanıcı bu sözleşmede bahsedilen tüm işlemleri gerçekleştirirken, işbu sözleşmenin yanı sıra halen yürürlükte bulunan ilgili tüm kanun, tüzük ve yönetmeliklere uymayı, aksi halde oluşabilecek her türlü cezayı ödemeyi, yönetimi-siteyi hiçbir nedenle sorumlu tutmamayı ve tazminat talep etmemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

b) Kullanıcı, sitenin geçici veya sürekli olarak çalışmıyor olmasından dolayı yönetimden hiçbir talepte bulunamaz.

c) Sanatçı eserini sergilemeye başlamasıyla beraber şartlarını da kabul etmiş sayılır. Sitedeki bir misafir kullanıcı esere talip olursa, eser üzerinde varılan anlaşmada eserin gönderimi, sağlamlığı, varsa vergisi vb. her şey sanatçı-misafir arasındaki anlaşmaya bağlıdır. Şüpheli durumlarda yönetime bilgi verilmelidir. Yönetim bu nedenle doğacak herhangi bir durumdan sorumlu tutulamaz, hiçbir yükümlülüğe sahip değildir.

d) Eser yayınlayan sanatçı eseri için bir fiyat belirlemek zorunda değildir. Sanatçı dilerse eserini sadece örnek olsun diye sergiyebilir.

e) Kullanıcıların sitede verilen hizmetlerle bağlantılı olarak kötü niyetli veya kanunlara aykırı davranışlar sergilemesi durumunda kullanıcı üyeliği, yönetimin takdiri olmak üzere geçici olarak veya tamamen iptal edilebilir. Üyeliğin yönetim tarafından sona erdirilmesi halinde kullanıcılar site hizmetlerinden yararlanamazlar.

f) Eğer sanatçının sergilediği eseri bir misafir beğenmişse sanatçıyla iletişime geçerek aralarında bir etkileşim olur. Bu etkileşimde sorumluluk sanatçı ve misafir üzerindedir.

g) Eğer sanatçının sergilediği eserin bir başkasının olduğu ispatlanırsa eser yayını askıya alınır ya da eser yayından kaldırılır.

h) Kullanıcı, her istendiğinde kimliğini doğru olarak ibraz etmek zorundadır.

ı) Kullanıcı, üçüncü tüzel veya özel kişilerin telif haklarını ihlal edemez.

i) Kullanıcı, sitenin çalışmasını olumsuz etkilemek amacıyla hiçbir faaliyette bulunamaz.

j) Kullanıcı, sitedeki eserlere manipülasyon amaçlı sipariş veremez.

k) Kullanıcı, yönetimin yürürlükteki herhangi bir kanun veya yönetmeliği ihlal etmesine neden olacak bir eser sergileyemez.

7. Gizlilik Politikası

Üyelerin siteye kayıt esnasında ve sonrasında vermiş oldukları bilgiler, üyenin onayı dışında ve aşağıda belirtilen haller haricinde üçüncü kişilere açılmayacaktır.

Sadece Türk Ceza Kanunu veya 5651 sayılı Kanun veya 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında kanun gereği yargı mercilerinin ve\veya devlet kurum ve kuruluşlarının talebi halinde derhal; gerçek ve tüzel kişilerin talebi halinde ise uygun görüldüğü takdirde;  Üyenin iznine gerek olmaksızın üye ile ilgili talep edilen bilgileri ifşa etme hakkına sahip olacaktır.

8. Eserler

Hizmetin konusunu oluşturan eserler, sanatçı tarafından tamamen el işi \ el yapımı olarak sergilenen, bütün hakları kendi üzerinde olan eserlerdir. Sitede markalı eserler, fabrikasyon seri üretim eserler sergilenemez. Sanatçının kedisine ait olan markayı sitede sergilenmesi esnasında gerek görsel gerek yazılı tanıtıcı bilgilerin arasında hiçbir şekilde yer verilemez.

Sanatçı tarafından markalı eserler üzerinde yapılacak herhangi bir değişiklikten, bu şekilde sergilenen eserlerden doğan yasal sorumluluktan hiçbir şekilde yönetim sorumlu değildir. Bu değişiklikler sebebiyle doğabilecek her türlü fikri ve sinai mülkiyet ihlallerinden, bu ihlallerden dolayı üçüncü şahısların uğrayabileceği her türlü zarardan ve doğabilecek hukuki ve cezai tüm sorumluluklardan sanatçı üye tek başına sorumludur.

9. Yasaklı Ürünler, Yasak Davranışlar ve Sorumluluklar

Sanatçı, site üzerinden kişi beden ve ruh sağlığına veya çevreye zararlı ve tehlikeli olan malları, mülkiyet ve\veya fikri ve sinai mülkiyet hakları başkasına ait olan ürünleri, yasaklı, müstehcen ve pornografik ürünleri, alkollü içecekleri-yiyecekleri, satışı veya kullanımı reçeteye bağlı her türlü ilaç ile uyuşturucu veya uyarıcı madde kapsamına giren ve bağımlılık yaratan bilumum maddeleri, silah veya patlayıcı maddeleri ve bunların yapımına ilişkin ürünleri, satışı devlet iznine tabi ürünleri, kaçak ürünleri, sahte\korsanürünleri, dinleme cihazlarını, canlı hayvanları, insan organlarını, hisse senedi, bono ve tahvilleri, tütün mamüllerini ve satışı ilgili yasalar tarafından yasaklanmış olan diğer ürünleri satamaz. Halkı kin ve düşmanlığa itebilecek ürün sergileyemez ve ürün açıklaması yazamaz.

Site, bu gibi ürünleri sergileyen sanatçının kendisine bildirmeden üyeliğini silebilir.

10. Sözleşmenin Geçerlilik Süresi, Sözleşme Değişikliği ve Sözleşmenin Feshi

İşbu Sözleşme; site, üye ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arasında hüküm ve sonuçları doğurmaya devam edecektir. Üyenin siteden ayrılması halinde sona ermiş sayılacaktır.

İşbu Üyelik Sözleşmesi zaman içinde yönetim tarafından tek taraflı güncellenebilir. Üyeler siteye her giriş yaptıklarında güncellenmiş sözleşmeyi aynen kabul etmiş sayılırlar.

Yönetim, üyeleri İşbu Sözleşmedeki maddeleri ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıdaki sayılı hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve üyeler, fesih sebebiyle, yönetimin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaklardır. Fesihten dolayı kullanıcı hiçbir hak talebinde bulunamayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

a) Yasaklı Ürünler olarak belirtilen ürünlerin sanatçı tarafından sitede sergilenmesi

b) Üyenin kendisine ait olan hesabı başkasına satması, devretmesi, kullanıma açması.

c) Üyenin üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan, küçük düşürücü, tartışmaya sebebiyet veren mesaj yazması

d) Sanatçının sergilediği eserlere ilişkin misafirlerden sürekli şikâyet gelmesi, (Eğer sanatçının sergilediği eseri bir misafir beğenip almak istemişse ve bu durum gerçekleşmişse ) sanatçının sürekli olarak eserleri zamanında teslim etmemesi, sitede yayınladığından farklı eser göndermesi.

11. Tarafların Bağımsızlığı

Kullanıcı ve yönetim, hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında bir ortaklık veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Buna göre, bu sözleşme sonucunda bir işçi-işveren, ortaklık hakkı doğmaz.

12. Uyuşmazlıkların Çözümü

Taraflar arasında yapılan bu Üyelik Sözleşmesinin yorum ve icrasından doğan ve karşılıklı müzakereler yolu ile halledilemeyen bütün uyuşmazlıkları T.C. İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri bakmaya yetkili olacaktır.

13. Telif Hakları

www.sanatstandi.com   ‘un ürettiği görsel, yazılı ve diğer türdeki içeriklerin hakları tamamen yönetime aittir. Hiçbir şekilde basılı veya elektronik bir ortamda izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz. www.sanatstandi.com  fikri mülkiyet ve telif haklarını saklı tutmaktadır.

Sanatçı sergilediği eser üzerindeki bütün yasal durumların kendi üzerinde olduğunu, doğacak olumsuz durumlarda kendi sorumluluğu beyan eder.